Odborná garance projektu

Odborní garanti

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Masarykův onkologický ústav, Brno, člen výboru ČOS ČLS JEP)

Doc. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D. (Fakultní nemocnice Plzeň, člen výboru ČOS ČLS JEP)

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno, člen výboru ČOS ČLS JEP)

Management projektu

Mgr. Zuzana Zbožínková (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno)