Registr Yondelis

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Sběr dat v rámci projektu Yondelis byl ukončen v listopadu 2014. Údaje o léčbě pacientů se sarkomy měkkých tkání budou sbírány a prezentovány v rámci nově vznikajícího projektu, který bude součástí registrů České onkologické společnosti ČLS JEP.


Projekt registru Yondelis byl zahájen v lednu 2011 s cílem získat základní epidemiologické informace o pacientech se sarkomy měkkých tkání, o standardních postupech léčby a výsledcích léčby přípravkem trabectedin v běžné klinické praxi. Odbornou garanci nad projektem převzala Česká onkologická společnost ČSL JEP. Projekt reprezentativně pokrývá síť komplexních onkologických center, která se systematicky zabývají léčbou sarkomů měkkých tkání.

Do databáze byly retrospektivně zařazeny rovněž všechny záznamy o pacientech u kterých byla diagnóza potvrzena a u kterých byla zahájena standardní léčba včetně léčby přípravkem trabectedin v období 2008–2010. Sběr dat  je plně anonymizovaný a nijak neovlivňuje lékařem zvolené léčebné schéma či dostupnost léčby pro pacienty.